socialMATH: badania i analizy statystyczne

 

Socialmath jest firmą badawczą specjalizującą się w kompleksowym realizowaniu badań marketingowych oraz naukowych. Nasze działania obejmują pomoc na każdym etapie procesu badawczego i mogą być włączone w dowolnym momencie, począwszy od nazwania problemu i sformułowania hipotez, poprzez wybór właściwych metod zbierania danych, aż po analizę statystyczną i prezentację wyników, które stanowią odpowiedź na postawiony pierwotnie problem.

Nasze usługi dedykowane są firmom o dowolnym profilu działalności, instytucjom zajmującym się upowszechnianiem kultury, organizacjom działającym w obszarze marketingu politycznego, organizacjom pożytku publicznego, jednostkom naukowym, studentom oraz wszystkim tym, których potrzeby obejmują liczbowy opis rzeczywistości rynkowej i których nie stać na chybione decyzje.

Socialmath jest jedyną w Polsce firmą wykorzystującą do badań komercyjnych metody analiz układów złożonych oparte o model dynamicznej zmiany społecznej Nowaka-Szamreja-Latané. Autorskie oprogramowanie PIAUZ reprezentuje nowoczesny paradygmat badań, wykorzystując komputerowy model społeczeństwa masowego, uwzględniający takie szczegóły mapy społecznej jak sposoby komunikacji, odległości psychologiczne itp. do precyzyjnego opisu i przewidywania zmiany zachowań  w skali makro (konsumenckich lub politycznych), co jest absolutnie niemożliwe w przypadku tradycyjnych badań. Model symulacji komputerowych pozwala na giętkie dostosowanie ram pomiaru i uchwycenie zjawisk, które ze względu na wielkość skali lub z racji braku kontroli nad czasem obserwowanych przemian, nie są zauważalne z perspektywy klasycznych metod badawczych.

Socialmath to również interdyscyplinarny zespół badawczy złożony m.in. z pracowników naukowych wyższych uczelni z Warszawy i Wrocławia. W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na skrupulatność, rzetelność i precyzję. Taka dyscyplina pracy stanowi o jakości realizowanych przez nas projektów badawczych i analiz statystycznych. Zawsze staramy się pracować tak, aby wszelkie nasze poczynania dawały maksimum korzyści naszym zleceniodawcom.