SocialMath

Jesteśmy
SOCIAL MATH,
zajmujemy się analizą statystyczną
w biznesie i nauce.

SOCIAL MATH

to zespół
statystyków i ekspertów
data scientist

SocialMath to interdyscyplinarny zespół ekspertów data scientist, statystyków i psychologów biznesu. Od blisko 10 lat zajmujemy się analizą danych i wnioskowaniem statystycznym.  Ponadto, projektujemy, konsultujemy i koordynujemy badania marketingowe, naukowe i inne. Szkolimy. Audytujemy.  Wywodzimy się ze środowisk naukowych i pracujemy metodami naukowymi. Lubimy konkret i zrozumiały język.

Nasi klienci to firmy o dowolnym profilu działalności, jednostki naukowo-badawcze, organizacje działające w obszarze marketingu politycznego, sportu, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne oraz wszyscy ci, których potrzeby obejmują liczbowy opis zjawisk i których nie interesują chybione decyzje i wyrzucanie pieniędzy w błoto.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usługi dla

BIZNESU

zaawansowane rozwiązania analizy danych dla firm

Naszym partnerom biznesowym oferujemy wsparcie w zakresie specjalistycznej analizy danych i wnioskowania statystycznego. Inwestycja w zaawansowaną analitykę to zyski w Twojej firmie, m.in: chwytanie rzeczywistych zjawisk w liczbach, mniej chybionych decyzji, przewaga nad konkurencją. SocialMATH oferuje zaawansowane i kompleksowe rozwiązania analityczne dla firm, dzięki którym uzyskasz odpowiedzi na pytania: co dzieje się w Twoim biznesie, dlaczego to się dzieje, co może się stać w przyszłości, co należy zrobić, aby maksymalizować zysk?
Napisz do nas i zapytaj o aktualną ofertę naszych usług!

Liczymy analizy statystyczne

Dlaczego wnioskowanie statystyczne jest lepsze od porównań "na oko”? Jakie korzyści może przynieść wykorzystanie profesjonalnych analiz w Twojej firmie?

Tworzymy instrumenty pomiarowe

Jak wygląda nowoczesne tworzenie rzetelnych testów? Czym jest teoria testów i dlaczego zbiór pytań „z głowy” nie ma wiele wspólnego z rzetelnym pomiarem zjawisk?

Pracujemy w paradygmacie naukowym

Dlaczego jedne badania mają sens a inne są zwykła stratą czasu i pieniędzy? Czym jest wiedza metodologiczna i jakie praktyczne korzyści może przyniesie jej wykorzystanie również w Twojej firmie?

Szkolimy audytujemy konsultujemy

Skąd wiesz czy badania i analizy wykonane w Twojej firmie są poprawne i trafne? Dlaczego prowadzimy szkolenia Citizen Data Scientist?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Badania ilościowe i analizy statystyczne dla

PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I ZESPOŁÓW BADAWCZYCH

wspieramy doktorantów, autorów publikacji, recenzentów itp.

W SocialMATH od początku naszej działalności pomagamy tworzyć naukę. Współpracujemy z zespołami badawczymi uczelni wyższych w Polsce i Wielkiej Brytanii, m.in. w zakresie realizacji badań statutowych, grantów naukowych, analiz publikowanych w czasopismach o wysokim impact factor, badań i analiz statystycznych do prac doktoranckich i habilitacyjnych.

Oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji badań ilościowych, począwszy od stworzenia pomysłu badawczego i sformułowania hipotez, poprzez zaprojektowanie planu badawczego, wybór właściwych metod zbierania danych, określenia grupy badanej, właściwego wyboru instrumentów pomiarowych (lub zbudowania i walidacji własnego narzędzia kwestionariuszowego), aż po analizę statystyczną i opis wyników.

Badania naukowe

0 [title here] [long description here]
0 [title here] [long description here]
0 [title here] [long description here]
0 [title here] [long description here]
0 [title here] [long description here]

WYKONUJEMY ANALIZY STATYSTYCZNE

do prac naukowych, dysertacji, habilitacji, publikacji, grantów i wszelkich innych

OPISUJEMY WYNIKI
ANALIZ

sporządzamy kompletne raporty z badań wraz z wykresami i tabelami w dowolnym formacie edytorskim (APA, MLA)

TWORZYMY
KWESTIONARIUSZE

adaptujemy istniejące metody, wykonujemy analizy ekonometryczne i psychometryczne

KONSULTUJEMY
I DORADZAMY

w kwestii metodologii i statystyki, w zakresie konstrukcji planów badawczych i metod pomiarowych

POMAGAMY W TWORZENIU PUBLIKACJI

wspieramy autorów publikacji, recenzentów etc. Sprawdzamy poprawność gotowych raportów

UCZYMY METODOLOGII I STATYSTYKI

kursy i lekcje metodologii oraz obsługi pakietów statystycznych: SPSS, Statistica, Gretl i inne

PRZYGOTOWUJEMY BAZY DANYCH

wprowadzamy manualnie wyniki do pakietów statystycznych, transponujemy dane jakościowe

ROZWIĄZUJEMY NIESTANDARDOWE PROBLEMY

w zakresie pomysłów badawczych, analiz, raportowania, dajemy się zapraszać na konferencje:)